på svenska på svenska in English in English

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Arctech Oy
  Laivakatu 1
  00151 Helsinki
  Puh. +358 10 62220
  Sähköposti: katja.granholm@arctech.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Katja Granholm
  Arctech Oy
  Sähköposti: katja.granholm@arctech.fi
 3. Rekisterin nimi
  Arctech Oyn CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään rekisterinpitäjän sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa rekisterinpitäjän CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakemustietoja säilytetään kaksitoista (12) kuukautta hakemuksen jättämis- tai päivittämisajankohdasta.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on rekisterinpitäjän rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™ -rekrytointijärjestelmä) tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.